Aktuální číslo:
03/2004
Výběr vydání:
Obsah:
Z domova
Krajanské panoráma
Krajanské panoráma - seriál
Česká kultura v zahraničí
Putování po vlasti
Český kulturní kaleidoskop
Výročí a jubilea
Právní okénko
Česká kuchyně
Český animovaný film


Kontakt
Předplatné
Tiráž
Home

Vydává


F&J MediaservisPředseda redakční rady


JUDr. Pavel VošalíkČlenové redakční rady


PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
Mgr. Hana Klučarová
PhDr. Vladimír ChaloupkaŠéfredaktor


František ŘečinskýPublic relations


Miroslav ObručaRedakce, administrace a inzerce


František Řečinský (České listy)
Vokrojova 2
143 00 Praha 12
Czech Republic

Tel./fax: +420-241760496

E-mail:
recinsky@chello.cz


Grafická úprava


Dimitrij GaydečkaTisk


GrafokonRegistrace


MK ČR E 10 659Podávání poštovních zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne 21.1.1998, j. zn. P-337/98Předplatné (i do zahraničí) zajišťuje


SEVT, a.s.
Pekařova 4
181 06 Praha 8 - Bohnice
Czech Republic

Tel.: +420-283090354-5
Fax: +420-28553422

E-mail:
sevt@sevt.cz

WWW:
www.sevt.cz
Rozšiřují společnosti holdingu ÚDT, a.s.Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat stanoviska redakce.