Česká kultura v zahraničí / Czech Culture Abroad 12/2004

Koncerty českých umělců / Concerts of Czech artists . Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2003 / International Children's Artistic Exhibition Lidice 2003 . Předvánoční bazar a dva koncerty české hudby / Christmas Fair and two concerts of Czech music . Koncert a výstava známek a fotografií / Concert and exhibition of stamps and photographs . Výstava překladů českých literárních děl v Číně / Exhibition of translated Czech literary works in China . Česká republika na charitativním předvánočním trhu / The Czech Republic at a Charity Christmas Fair . Jiří Menzel převzal nejvyšší francouzské vyznamenání / Jiri Menzel awarded the Highest French Honour . Předvánoční prezentace českého porcelánu a skla / Christmas presentation of Czech porcelain and glass . Cesta mráčkového dráčka / The trip of a little cloud dragon . Výstava řecko-české společnosti / Exhibition of the Greek - Czech Society . Výstava Kelti - ze srdce Evropy do Insubrie / Celts Exhibition – From the Heart of Europe to Insubria . Výstava Oty Nalezinka v Lucembursku / Ota Nalezinek's exhibition in Luxembourg . Prezentace české republiky / Presentation of the Czech Republic . České filmy v Lublani / Czech films in Ljubljana . Výstava Czech Press Photo 2000 v Senegalu / Czech Press Photo 2000 Exhibition in Senegal . Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2004 / International Children's Artistic Exhibition Lidice 2004 . Zahájení výstavy o vzájemných vztazích / Opening of the exhibition on mutual relations . Současné české umění v Bukurešti / Contemporary Czech art in Bucharest . Studentská literární soutěž "ČR a Rakousko - dobří sousedé ve společné Evropě" / Student literary competition "Czech Republic and Austria - Good Neighbours in a Joint Europe" . Klavírní koncert z díla A. Dvořáka / Piano concert from the works of A. Dvorak . Český den v Carabobo / Czech Day in Carabobo . Výstava Vladimíra Škody v Itálii /Vladimir Skoda's exhibition in Italy . Výstava Hany Pezeltové / Hana Pezeltova's exhibition . Přednáška o díle Bohumila Hrabala v Holandsku / Lecture on the work of Bohumil Hrabal in Holland . Výstava šperků K. Votipky v Egyptě / Exhibition of K. Votipka's jewellery in Egypt