Česká kultura v zahraničí / Czech Culture Abroad 03/2004

Ondříček poctěn cenou Americké linie kameramanů / Ondříček Honoured with Award of the American Union of Cinematographers . Úspěch českého filmového umění ve světovém centru filmového průmyslu / Success of Czech Film Art in the World CeníTe of Film Industry . Díla věnovaná sv. Janu Nepomuckému / Artworks Dedicated to Saint Jan Nepomucký . Inaugurace filmového festivalu CI NE CHECO v Caracasu / Film Festival Inauguration CINE CHECO in Caracas . Antonín Dvořák ve Spillville / Antonín Dvořák at Spillville . Prezentace filmů z česko-bavorského pohraničí / A Presentation of Movies from the CzechBavarian Borderland . Retrospektiva Jakubiskovy tvorby / Retrospection of Jakubisko's Film Works . Kunderův "Žert" vyšel v lotyšštině / Kundera's "The Joke" Published in Lithuanian