Česká kuchyně / Czech Cuisine 03/2004

Na velikonoční stůl / For Easter Table