Aktuální číslo:
01/2003
Výběr vydání:
Rubriky 01/2003:
Titulní strana
Významné události
Z domova
Krajanské panoráma
Vlast a cizina
Putování po vlasti
Náš rozhovor
Kulturní kaleidoskop
Výročí a jubilea
Česká kuchyně
Humor
Není v tisku


Kontakt
Předplatné
Tiráž
Home

Vlast a cizina č.1/2003

Václav Mašek český duchovní v Rumunsku

Arciděkan Václav Mašek se narodil 29. dubna 1941, jako jeden ze sedmi sourozenců, v rumunské části Banátu, ve vesnici Gerník. Předchůdci Václava Maška pocházeli ze Žihlice u Plzně v západních Čechách. Již za středoškolských studií se rozhodl stát se knězem. Vstoupil do katolického semináře a v roce 1970 byl vysvěcen.

V roce 1990 Václav Mašek spoluzakládal Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku se sídlem v Nadlabu a zároveň se stal členem Sboru konzultantů předsedy Československého ústavu zahraničního v Praze.

Arciděkan Václav Mašek během totality v Rumunsku udržoval nejen náboženskou, ale i národní, kulturní a jazykovou identitu mezi českou komunitou. Po pádu komunistického režimu nadále setrval u české krajanské komunity a ve své práci pokračuje. Od roku 2001 žije a působí na faře v Eibenthalu.

V červnu loňského roku byl Václav Mašek poctěn Cenou Jana Masaryka Gratias agit za rok 2002.
Na podzimním setkání v Banátu, s krajany a pracovníky Odboru krajanských a kulturních vztahů Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vyprávěl o svém životě a vztazích ke krajanům.

Arciděkan Václav Mašek, foto Mgr. Pavel Krchov