Aktuální číslo:
01/2003
Výběr vydání:
Rubriky 01/2003:
Titulní strana
Významné události
Z domova
Krajanské panoráma
Vlast a cizina
Putování po vlasti
Náš rozhovor
Kulturní kaleidoskop
Výročí a jubilea
Česká kuchyně
Humor
Není v tisku


Kontakt
Předplatné
Tiráž
Home

Krajanské panoráma č.1/2003

Večer Comenius Institutu Montreal na podporu Muzea Egona Schieleho

Sto, dvě stě nebo kolikaletá voda, která poničila jižní Čechy koncem léta, pro většinu světa dnes již nic neznamená. Lidé ekonomicky vyvinutých zemí jsou ze všech stran bombardováni katastrofami všeho druhu, hrůzami a neštěstím, jenž působí na jejich svědomí a dobrou vůli, a vyžadují, aby otevřeli nejen svá srdce, ale i své peněženky.

Přesto benefiční večer Comenius Institutu Montreal, ze 27. listopadu 2002 na pomoc vodou poničeného Muzea Egona Schieleho v Českém Krumlově, přilákal na sto návštěvníků. Budete se divit, ale většina z nich nebyla českého původu. Byli to kulturní lidé, kteří věděli, kdo byl Egon Schiele, znali jeho avantgardní kresby a malby, chtěli pomoci a pomohli.


Uruguayská asociace přátel České republiky

V rámci aktivit uskutečněných v prvním roce od svého založení realizovala Uruguayská asociace přátel České republiky v minulých měsících intenzívní kulturně společenský a vzdělávací program, který mimo jiné zahrnoval kurs tradiční české kuchyně, kurs českého jazyka a týden české kultury.

Osmitýdenní kurs české kuchyně vedl vedl pracovník velvyslanectví v Montevideu pan Libor Kruliš, který je původním povoláním kuchař. Kurs měl širokou odezvu mezi členy krajanské komunity. Ti se jej zúčastnili v hojném počtu společně se svými příbuznými a známými. V přátelském ovzduší se připravovaly pokrmy s typickou chutí a aroma české kuchyně. Na závěr kursu proběhla ochutnávka toho, co se krajané naučili připravovat.

Členové Uruguayské asociace přátel České republiky při kurzu vaření


Koncert v Bjelovaru

Česká obec Bjelovar zorganizovala dne 14. prosince 2002 v bjelovarském kulturním domě význačnou krajanskou kulturní a společenskou akci - Koncert u příležitosti Mezinárodního dne pěveckých sborů. Zúčastnilo se pět pěveckých sdružení s ukázkami své tvorby. K úspěchu večera přispěly, vedle ženského pěveckého sboru "Katerina" z Bjelovaru, rovněž pěvecká sdružení našich krajanů z České besedy Rijeka, z České besedy Záhřeb a z České besedy Velké a Malé Zdenci. Svoji tvorbu předvedli také hosté z chorvatského pěveckého sboru "Rasinia" z Rasinje.


540. výročí Sarajeva

U příležitosti 540. výročí založení města Sarajeva, zorganizovali členové Sdružení občanů českého původu Česká beseda Sarajevo ve spolupráci se Zastupitelským úřadem České republiky, Fakultou architektury a stavebnictví Sarajevské univerzity, Spolkem turistů Sarajeva, Úřadem opčiny Sarajevo-centrum a prodejnou a opravnou automobilů Škoda "ASA Sarajevo v pořadí již pátou výstavu, tentokrát pod názvem "Češi v Bosně a Hercegovině: Práce českých architektů v Sarajevu".


Česko-izraelský loutkový festival

V týdnu od 3. do 7. prosince 2002 proběhl v izraelském divadle Givatayim Česko-izraelský loutkový festival, na kterém vystoupilo české divadlo Drak se svými dvěma představeními: Všechno lítá, co peří má a Černošské pohádky. Akce, určená pro děti i dospělé, měla obrovský ohlas u izraelského publika i kritiky.


Návštěva v Čitě

Na pozvání gubernátora Čitinské oblasti Ravila Faritoviče Geniatulina a předsedkyně krajanského spolku "Nězabudka" (Poměnka) Taťjány Nikolajevny Zelikové, vykonal generální konzul PhDr. Petr Sinkula s manželkou ve dnech 16. až 21. října 2002 oficiální návštěvu v Čitě.


Z činnosti klubu Beseda za rok 2002

Funkční činnost klubu Beseda (Československo-australské sdružení, Canberra a okolí) byla soustředěna do dvanácti výborových schůzí, konaných každý měsíc. V neděli 8. září 2002 se uskutečnila Valná hromada v klubu Beseda, na které byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Antonínem Vincencem na funkční období 2002 až 2003.


Výstava grafických prací Ivy Mrázkové

Dne 3. ledna 2003 se v katovické galerii "Marcholt" uskutečnila pod patronátem Generálního konzulátu České republiky v polských Katovicích vernisáž výstavy Ivy Mrázkové.

Mezinárodně uznávaná umělkyně, žijící a tvořící v Lucemburském velkovévodství, představila průřez svojí tvorbou, který tvoří především grafiky a textiliemi inspirované trojrozměrné práce.


V Senegalu byla vydána první knížka evropských pohádek ve wolofštině

Velvyslanectví České republiky v Dakaru se společně se čtyřmi dalšími evropskými zastupitelskými úřady podílelo na vydání knížky evropských pohádek v jazyce wolof. Pohádky s ilustracemi senegalského malíře vyšly v nákladu 3 000 výtisků. Příspěvky jsou žánrově různé, je mezi nimi báseň J. W. Goetha, moderní pohádka, romantická pohádka z 19. století i český Smolíček pacholíček a zlé Jezinky.


Za krajany do Banátu

Na přelomu září a října loňského roku se uskutečnila oficiální cesta pracovníků krajanského odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky do rumunské a srbské části Banátu. Rumunský Banát patří tradičně mezi ty "nejoblíbenější" oblasti působnosti pro české aktivisty.